feed-image

"zpět na soutěž"

 

Soutěž Radia Egrensis a BC Gleissner-rozhlasová soutěž“

V rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Soutěž Radia Egrensis a BC Gleissner“, v termínu od 15.11. 2017 do 30.04.2018 (dále jen jako soutěž).

O co soutěžíme:

Měsíční výhra: 15.11.2017-30.4.2018 – poukaz na nákup nábytku a doplňků v hodnotě 200EUR.

Hlavní výhra: Poukaz na nákup nábytku a doplňků v hodnotě 2000EUR.

Pravidla soutěže:

O měsíční a hlavní výhru může hrát ten účastník, který se do soutěže zaregistruje od 15.11.2017 do 30.04.2018 na nových internetových stránkách www.gleissner-nabytek.cz, kde vyhledá správnou odpověď na soutěžní otázku a vyplní účastnický formulář. Počet výherců měsíčně 1, počet výherců Hlavní výhry 1, počet výherců celkem: 7.

 

Zadavatel a realizátor soutěže:

Dietmar Kiermaier, SPECTRUM Medienagentur GmbH, Produzent und Redakteur, Geschäftsleitung
Tel.: 09631/4900, Fax:  09631/5169, www.spectrum.de  , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Geschäftssitz: 95643 Tirschenreuth, Amtsgericht Weiden: Reg-Nr. HRB 2610

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců k 31.12.2017 pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Do losování o měsíční a hlavní výhru budou zařazeny všechny registrace se správnou odpovědí na aktuální soutěžní otázku. Registrace s neúplnými údaji a bez správné odpovědi na aktuální soutěžní otázku nemohou být do slosování zařazeny.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Zadavatel zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít, výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.gleissner-nabytek.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

zpět na "soutěž o lístky do kina"

 

2 volné vstupenky do kina“

Na rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Vyhraj 2 volné vstupenky do kina“ v termínu: 1.1. - 31.12.2015 - vždy ve všední dny (dále jen jako soutěž)

 

O co soutěžíme:

Pondělí, Pátek - 2 vstupenky do kina Malá scéna v Chodově

Středa - 2 vstupenky do kina Svět v Chebu

Úterý, Čtvrtek - 2 vstupenky do kina Alfa v Sokolově

 

Pravidla soutěže:

Výhru získává ten účastník, který zaregistruje ve vysílání RE mezi 16,00 a 17,00 hodinou moderátorem ohlášenou skladbu od jmenované kapely nebo interpreta a zavolá bezprostředně do studia na telefon.číslo 354436666 a zdůvodní, proč volá! Počet výherců týdně 5.

 

Zadavatel a realizátor soutěže:

KASS s.r.o. nám ČSM 1022, Chodov PSČ 357 35, IČ: 26318491, DIČ: CZ 26318491 , vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13157, která je také poskytovatelem výher.

Městský dům kultury Sokolov 5. května 655, Sokolov PSČ 356 01,která je také poskytovatelem výher.

Kino Svět Májová 205/29, Cgeb PSČ 350 02, IČ: 26320134, DIČ: CZ26320134,vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13259, která je také poskytovatelem výher.

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LETZ účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Realizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít v místě konání utkání, výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem,nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. .

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou

zpět na "Týdenní soutěž"

zpět na "Víkendová soutěž"

 

" Podmínky soutěže na webu a rozhlasové stanice Radio Egrensis"

Zadavatel a realizátor soutěže:

zadavatelem a realizátorem soutěže je, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LET. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem/realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor/zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Zadavatel/realizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít v sídle zadavatele/realizátora v Chebu, ulice Dlouhá 10, není-li způsob předání nebo doručení sjednán jinak. Výherce není povinen výhru přijmout.Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem /realizátorem, nejpozději však 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou

 

 

 zpět na "Soutěž HC Energie KV" 

 

2 vstupenky na hokejovou extraligu do KV Areny“

V rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Vyhraj 2 vstupenky na hokej“, v termínu: od 11.9.2015 do 4.3.2016, po dobu trvání Tipsport extraligy 2015/16. (dále jen jako soutěž)

O co soutěžíme:

2 volné vstupenky na aktuální domácí hokejové utkání HC Energie Karlovy Vary.

Pravidla soutěže:

Výhru získává ten účastník, který zavolá jako první do studia rádia na telefon 354436666 ve chvíli, kdy začne hrát ohlášený song, který je moderátorem určen jako song pro možnost získání výhry. Počet výherců týdně 3.

 

Zadavatel a realizátor soutěže:

HC ENERGIE Karlovy Vary s.r.o., KV Arena-Západní ulice 1812/73, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ: 18225951 DIČ: CZ18225951, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1215, která je také poskytovatelem výhry.

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice až do fáze výběru výherců pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LET. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny osoby, které získali v době posledních 30 dnů jakoukoliv výhru v rámci soutěže ve vysílání Radia Egrensis.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Realizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít v místě konání utkání (Karlovy Vary-KV Arena, pokladna č2.), nejpozději 30 min.před utkáním. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem, nejpozději však v den konání zápasu, možnost čerpat výhru zaniká.

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

 

 zpět na "Soutěž Baník Sokolov"

 

„2x VIP vstupenka na domácí fotbalové zápasy FK Baník Sokolov“
V rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Vyhraj 2 VIP vstupenky na fotbal“, v termínu: od 9.3.- 20.5.2017-po dobu trvání jarní části FNL 2017.(dále jen jako soutěž)

O co soutěžíme:
2 VIP vstupenky na aktuální domácí fotbalové utkání.

Pravidla soutěže:
Výhru získává ten účastník, který zavolá jako první do studia rádia na telefon 354436666 ve chvíli, kdy začne hrát ohlášený song, který je moderátorem určen jako song pro možnost získání výhry. Počet výherců týdně 1.

Zadavatel a realizátor soutěže:
FK Baník Sokolov a.s.., Jednoty 1628, Sokolov, PSČ 356 01, IČ: 26407833 DIČ: CZ26407833, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1219, která je také poskytovatelem výhry.

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LET. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny osoby, které získali v době posledních 30 dnů jakoukoliv výhru v rámci soutěže ve vysílání Radia Egrensis.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Realizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít v místě konání utkání (stadion FK Baník Sokolov, pokladna č1.), nejpozději 30 min.před utkáním. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem, nejpozději však v den konání zápasu, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel soutěže:
Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:
Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Egrensis

rádio


Prosím, zvolte si typ přehrávání našeho živého vysílání. Příjemný poslech.